Průvodce architekturou Krnova / Krnov Architecture Guide

Detailed information

Year:

2013

Place:

Ostrava

Language:

English, Czech

Number of pages:

400

ISBN:

978-80-85034-75-2

390 Kč

in stock

Buy

390 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Česko-anglická kniha Průvodce architekturou Krnova, vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, navazuje na předešlé svazky edice – Průvodce architekturou Ostravy (2009) a Průvodce architekturou Opavy (2011). Tým autorů pod vedením Martina Strakoše, zastoupený spoluautorkami Romanou Rosovou, Michaelou Ryškovou, fotografem Romanem Poláškem, grafikem Martinem Feikusem a za redakční spolupráce Petry Batkové, připravil svazek, jehož cílem je představit v časovém průřezu od založení města ve 13. století do současnosti architektonické památky a další cenná architektonická díla Krnova jak laické, tak i odborné veřejnosti. V druhém plánu je ambicí svazku prostřednictvím osvěty a shromážděných textových i obrazových informací navázat na předchozí výzkumy, přispět k uchování zdejších hodnot památkového fondu a napomoci rozvoji zdejší architektonické kultury.

Kniha byla financována z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a za finančního přispění města Krnova.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop