Květnové akce na hradě Rabí se překládají a ruší

S ohledem na nastalou situaci dochází ke změnám v kulturním kalendáři ...

    V souvislosti s nastalou situací a v návaznosti na různá nařízení či doporučení dochází ke změnám u společenských a kulturních akcí, plánovaných na květen tohoto roku.

   Dny Šumavského Trojhradí, které měly proběhnout o prvním květnovém víkendu, se uskuteční v náhradním termínu, a sice 13. a 14. června 2020.

   Rabijáda, dětský den na hradě Rabí, která byla plánována na sobotu 30. května 2020, je bohužel zrušena.

   Doufáme, že se hradní brána brzy otevře, že nám návštěvníci zachovají svou přízeň a že v kulturním programu naleznou jiné zajímavé akce.