Výstavy na Rabí

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si vás pozvat do bývalé konírny a do podzemí kostela Nejsvětější Trojice.
V obou výstavních prostorech v letošním roce představujeme tvorbu zajímavých, svébytných umělců.

 

Jan Kavale

Inverzáže

V konírně na velkém nádvoří prezentuje část své tvorby milovník přírody a znalec Šumavy Jan Kavale.

Martina Komzáková - František Bálek

Setkávání

   V podzemí kostela Nejsvětější Trojice se představují kresby Martiny Komzákové a volná sochařská tvorba předního českého sochaře Františka Bálka.
    V daném místě se setkávají unikátní prostory s kvalitní uměleckou tvorbou, mistr se svou žačkou, plastická tvorba s díly dvojrozměrnými.