Rabí a příroda

Hrad Rabí není jen pamětihodností...

Hrad Rabí je nevšedním stavebním objektem, představuje unikátní památku středověkého stavitelství a navzdory svému stavu si uchoval okouzlující atmosféru. Přestože k hradnímu areálu směřují zejména ctitelé historie a architektury, na své si přijdou i milovníci přírody.

Krápníky

Zástupci neživé přírody

   Rabský hrad je postaven z vápence, z větší části na vápencovém podloží a a jako zřícenina není chráněn před rozmary počasí. V místech, kde dochází k intenzivnímu stékání či prosakování vody, tak vznikají krápníky – většinou se jedná o drobnější stalaktity, ale objevují se také mohutnější stalagmity a maličké stagnáty.

Krápníky vznikají dlouhodobým procesem srážení nerostných látek při prosakování vody vápencovým podložím, přesněji řečeno se jedná o chemickou reakci mezi vodou, oxidem uhličitým a kalcitem/uhličitanem vápenatým. V klasických jeskyních se krápníky formují velmi pomalu (přibližně o jeden milimetr krychlový za patnáct let), avšak na Rabí je tento proces rychlejší (krápníková výzdoba je stará maximálně šest set let).

Jeřáb muk

Zástupce flóry

   Jeřáb muk (latinsky Sorbus aria) patři do čeledi růžovitých. Jedná se o světlomilný strom, kterému se mimo jiné daří na vápencích.
   Tento strom má tvarově zajímavé, zelené listy, v pozdním jaru oplývá květy v odstínech bílé a krémové a v září a říjnu dozrávají jeho plody, které jsou lesklé a mají typickou červenou barvu.
  Jeřáb muk je původním rostlinným druhem střední Evropy, ovšem ve volné přírodě v současnosti roste jen vzácně, a proto je považován za ohrožený druh.

   Na Rabí byly přibližně před osmdesáti, respektive devadesáti lety vysazeny dva okrasné kultivary tohoto stromu

Netopýři

Zástupci fauny

   Během celého roku je možné v pozemních prostorech hradu Rabí spatřit netopýry – nejčastěji netopýra velkého a netopýra dlouhouchého.

Počty netopýrů od roku 1958 sledují zoologové Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava a ti zjistili i velkou druhovou pestrost (bylo zaznamenáno jedenáct druhů netopýrů).