Dny Šumavského Trojhradí / Hrad v proměnách času

Vzdělávání

  • Přeloženo
  • Rabí ()
  • 1. 5. 2020
  • 10.30–13.30

  • 2. 5. 2020–2. 5. 2020
  • 10.30–13.30

  • 3. 5. 2020–3. 5. 2020
  • 10.30–13.30
  • Plné vstupné / Snížené vstupné / Rodinné vstupné

   O prvním květnovém (a prodlouženém) víkendu vás rádi přivítáme na hradě Rabí a v rámci projektu Šumavské Trojhradí vás zveme i na speciální prohlídky hradního areálu, které představí hrad v proměnách času.
   

 Vzhledem k tomu, že prohlídka bude mít odbornější charakter, zvažte, prosíme, účast dětí ve věku do šesti let. 

S ohledem na nastalou situaci se tato akce překládá a uskuteční se 13. a 14. června 2020.