Hradozámecká noc na Rabí

Netradiční prohlídka

  • Rabí ()
  • 31. 8. 2019
  • 18.30–22.00
  • Plné vstupné / Snížené vstupné / Rodinné vstupné
Červánky nad Rabím | © Jan Kavale

I v letošním roce se můžete těšit na Hradozámeckou noc, na kulturní program v zšeřelém hradním areálu.