Drátování na hradě Rabí

Vzdělávání

  • Rabí ()
  • 10. 7. 2018–13. 7. 2018
  • 10.30–17.00

  • 31. 7. 2018–5. 8. 2018
  • 10.30–17.00

Ateliér Radost: Ukázky drátování
Na velkém nádvoří uvidíte staré řemeslo a sami si můžete vyzkoušet si dovednost našich předků.