Od brány k bráně

Výstava v suterénu kostela

Milí návštěvníci,
   srdečně vás zveme do suterénu hradního kostela Nejsvětější Trojice.

 Pro tento unikátní prostor připravil Miroslav Zámečník s Františkem Markem, Janem Kotulánem a Petrem Korbelářem multimediální výstavu, jejímž mottem jsou slova Kráčíme stále / po spirále / od brány k bráně / poznáváme ...
   Na základě svých nevšedních příběhů přibližují autoři svou zkušenost, že pozorujeme-li krajinu kolem sebe a zamýšlíme-li se nad svými životy, objevujeme kouzelné spojitosti a zákonitosti věčného opakování i vývoje a pozvolna dospíváme k poznání, že vše je jedním nekonečným bytím, jehož jsme nedílnou součástí.

Výstava bude přístupná od 2. července do 1. září 2019.

O autorech

Miroslav Zámečník, fotograf

Jan Kotulán a Petr Korbelář, hudebníci

 Miroslav Zámečník (*1953) pochází z jižních Čech. Po absolvování gymnázia se rozhodoval mezi psychologií, medicínou, elektrotechnikou, fotografií a filmem.
   Nakonec vystudoval kybernetiku. Poté léta působil ve zdravotnictví, vytvářel medicínské informační systémy a vyučoval zdravotní informatiku.
   Po celý život se věnuje fotografii, zejména krajinářství a náladovým fotografiím. Témata  a inspiraci často nachází na Šumavě.

   Petr Korbelář hraje na kytaru od svých patnácti let. Od poloviny devadesátých let rozvíjí svůj unikátní styl hry na  tzv. klapkodastrovou kytaru, což je klasická kytara opatřená soustavou někdy i tří kapodastrů současně, které libovolně mohou modulovat rozložené akordy do velmi  atypických a nevšedních zvukových poloh, které by za normálních technických možností nebylo možné zahrát. Během svého života hrál se skupinou Amoeba a v duu s hráčkou na indický smyčcový nástroj Esraj Elenou Kubičkovou.  
   Jan Kotulán se od roku 1995 věnuje hře na bambusovou flétnu Bansuri, zpočátku inspirován převážně tvorbou a technikou legendárního indického virtuoza Hariprasada Chaurasii. V minulosti koncertoval s hráčem na tibetské mísy Stanislavem Doležalem a od té doby začal více používat hry na flétnu spíše meditativním stylem.
   Jan Kotulán a Petr Korbelář společně hrají od roku 2000 a zabývají se převážně tvorbou delších instrumentálních akustických ambientních ploch.​ Své nahrávky vydávají vlastním nákladem, navrhují a vyrábějí si vlastnoručně obaly cd, kde využívají svých aktivních uměleckých profesí. Petr Korbelář je profesionální litograf, jenž se věnuje 200 let staré technice tisku z kamene a ve své dílně tiskne grafické listy pro významné české i zahraniční výtvarníky.  Jan Kotulán je knihař a mnohaletou praxi ve svém oboru využívá pro následné ruční zpracování všech obalů cd