Antonín Maloň

Hravá výstava v suterénu kostela

Milí návštěvníci,

 srdečně vás zveme do suterénu hradního kostela Nejsvětější Trojice.
 Pokud sestoupíte do tohoto unikátního prostoru, ocitnete se v jiném světě. Poetické, vtipně výtvarně řešené loutky Antonína Maloně vám vykouzlí úsměv na rtech a kromě toho si můžete užít dětských her a radostí, můžete si zahrát loutkové divadlo, nebo vyzkoušet mechaniku rozličných objektů.

 Dotýkat se vystavených předmětů není zakázáno, ba naopak - vřele doporučujeme, abyste je vyzkoušeli.

O autorovi

Pozoruhodný výtvarník, řezbář a loutkář Antonín Maloň

 Antonín Maloň (*1953) vystudoval střední průmyslovou školu a stejnému oboru se věnoval i na univerzitě. Po získání inženýrského titulu pracoval více než deset let jako projektant.
 Od svého mládí měl blízko k umělecké tvorbě a od počátku devadesátých let je mu výtvarné umění životní náplní. Věnuje se zejména dřevořezbě (ve svých dílech umně kombinuje řezbářství a mechaniku), ale cizí mu nejsou ani další odvětví vizuální tvorby.
 Přestože sám říká, že vystavuje jen tehdy, když ho někdo přemluví, jeho půvabná díla si mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet lidé jak v Česku, tak v Rakousku, Nizozemí, Dánsku či Spojených státech amerických.