Ludvík KOVÁŘ / Andělé

Výstava v suterénu kostela

Milí návštěvníci,
   srdečně vás zveme do suterénu hradního kostela Nejsvětější Trojice.

  Tento unikátní prostor svými díly oživuje Ludvík Kovář.  Při své instalaci na jedné straně vycházel ze sakrálního charakteru tohoto místa (a tak se v podzemí kostela vznáší různí andělé), na druhé straně se inspiroval prostorem samotným (a představuje svou abstraktní tvorbu).

Výstava bude přístupná od 30. června do 30. srpna 2020.

O autorovi

Ludvík Kovář, všestranný výtvarník

 

 Ludvík Kovář (*1960) je pevně spjat s krajinou kolem Rabí (nejprve bydlel v sousedních Žichovicích a  v současnosti žije v nedaleké Lipové Lhotě).
   Jeho životní cesta byla dlouhá léta spojena se sklářstvím, a to jak studiem (nejprve získal výuční list a posléze maturitní zkoušku jako brusič skla; následně studoval v ateliéru skla u profesora Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze), tak profesní drahou (jako sklářský výtvarník  působil v několika společnostech). Od roku 2000 se věnuje pedagogické činnosti a volné tvorbě.

   Umělecká tvorba Ludvíka Kováře je velmi pestrá, nepomíjí snad žádné odvětví vizuálních umění a zahrnuje malbu, kresbu, grafiku, fotografii i plastiku. Svá díla prezentoval na řadě výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko, Spojené státy americké, Taiwan).

   Více informací naleznete na jeho webových stránkách.